AVÍS LEGAL

OBJECTE I GENERALITATS

Les presents condicions generals d'ús, condicions de venda i política de privacitat regulen l'ús del lloc Web www.dailyrecords.es (d'aquí en endavant el "lloc web"), del qual Roger Geli Beltran (d'aquí en endavant l'EMPRESA) amb NIF 36982624G i domicili al carrer De Les Sitges 9, 08001 Barcelona és propietari.

USUARIS I CLIENTS

A través del seu lloc web www.dailyrecords.es, l'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de compra. A causa del contingut i la finalitat del lloc Web, les persones que volen beneficiar-se dels serveis han de tenir "estatus de client", que s'adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que l'empresa posteriorment comunica per correu electrònic. La condició de client implica l'adhesió a les condicions d'ús en la versió publicada en el moment d´accés al lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se o a iniciar una compra de producte (en endavant "Usuaris"). En aquest sentit, els usuaris que tenen accés a aquestes parts del lloc Web accepten romandre subjectes als termes i condicions incloses en aquestes condicions generals, en la mesura que es puguin aplicar.

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

La informació facilitada sobre cada producte, així com fotografies o vídeos relacionats amb ells i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web de l'EMPRESA, estan exposats a www.dailyrecords.es a mode orientatiu.

PREUS

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través del lloc web inclouen l'IVA i altres impostos que puguin ser d'aplicació. No obstant això, aquests preus no inclouen despeses a l'enviament dels productes que apareixen per separat i han de ser acceptats pel client.

PAGAMENTS

El client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que apareix en el lloc Web per a cada un dels productes se sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al client abans de formalitzar la compra en si.

El resguard o comprovant de compra que correspon a la comanda estarà disponible i es pot visualitzar a www.dailyrecords.es a la secció "El meu compte", "Comandes".

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació del procés de compra, la companyia enviarà sempre un e-mail confirmant les dades de compra al client.

LLIURAMENT DEL PRODUCTE

L'EMPRESA es compromet a lliurar el producte en el l'estat descrit i a l'adreça indicada pel client en el formulari de comanda.

Per optimitzar el lliurament, agraïm al client que indiqui una direcció en la qual l'ordre pugui ser lliurat dins les hores de treball regular.

L'EMPRESA no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça introduïda pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o sigui incompleta.

SEGURETAT

L'EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament s'executa en un servidor segur mitjançant el Protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió per tal que la informació es transmeti xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, assegurant que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del client i la pàgina web. D'aquesta manera, utilitzant el protocol SSL es garanteix que les dades del client es transmeten xifrades, evitant qualsevol possible lectura o manipulació per part de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'EMPRESA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'EMPRESA no es fa responsable per qualsevol dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar per, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’EMPRESA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que el client pugui sol·licitar a L’EMPRESA, farà saber al client de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, L’EMPRESA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

CONTACTE:

Per a qualsevol dubte, pregunta o suggeriment, pot enviar-nos el seu comentari per correu electrònic a: bcn@dailyrecords.net o trucar-nos al 933018858.